Your Design Will Change My Life

In this text, which started as a keynote lecture at the Behaviour Change symposium of the UTwente DesignLab, I address some of the issues that make it so difficult to design something that people actually want to use to solve their problems and, where possible, I suggest some viable strategies to deal with the most pressing challenges. You can read it all on Medium.

6 jaar ago

Mediacampagnes voor veiligheid

Hoe maak je een mediacampagne voor veiligheid:
Een greep van films bij het International Media Festival for Prevention

7 jaar ago

Stoppen met roken voor iedereen

Wanneer je lager dan gemiddeld opgeleid bent, een baan hebt met een lager dan gemiddeld inkomen of helemaal geen werk,…

9 jaar ago

Ontwerpers en de wetenschap: geen gelukkig huwelijk?

Er is maar weinig aansluiting tussen de wereld van de theorie en die van de praktijk en wat er dan wel doordringt is vaak zo eenzijdig gepresenteerd dat het een goed ontwerp eerder in de weg staat dan bevordert.

10 jaar ago

Het geld vliegt je dak uit: communiceren over duurzaamheid

Gedragsveranderende communicatie staat of valt bij concreet behapbare, heldere onderwerpen, het gebruik van feedback op het eigen gedrag om het publiek inzicht in het eigen handelen te geven, en het bieden van bereikbare handelingsalternatieven.

10 jaar ago

Blijvende gedragsverandering door design?

Om gedrag werkelijk blijvend te veranderen is meer nodig dan een initieel succes. Het is belangrijk om het succes van een interventie te blijven evalueren en de interventie waar nodig aan te passen. Zodat je na een week of twee misschien overgaat naar een pianospelende roltrap, zodat de vaste reizigers met hun ochtendhumeur ineens massaal de vaste trap nemen.

10 jaar ago