De Broek Verbouwt

Aankondigingsposters voor de verbouwing van de Grote Broek
 
Van mei 2008 tot en met april 2009 werd de Grote Broek in Nijmegen ingrijpend verbouwd. De voorbereidingen waren in mei 2008 al een tijdje te zien vanaf de straat. Vanuit mijn kantoor hoorde ik voordat ik verhuisde regelmatig voorbijgangers hierover praten, in de trant van:
spreker 1 (zwaar nijmeegs accent): Hee, da’s toch dat kraakpand?
spreker 2 (nog zwaarder nijmeegs accent): Ja, die zulle wel weg motte.
spreker 1: Motte we nog naar de Aldi?
 
Om de gemiddelde mens op straat te informeren over de komende verbouwing en het feit dat na maart 2009 alle activiteiten in een vernieuwd pand weer werden voortgezet, maakte ik deze poster die als een soort afplaktape op de ruiten is geplakt. / Poster announcing the complete renovation of the Grote Broek in Nijmegen.

15 jaar ago