De Slinker, ons geld

De Slinkers zijn van ons, allemaal!
 
Bij de introductie van de euro in 2002 voerde ook de Grote Broek zijn eigen munteenheid in. De Slinker, zo genoemd vanwege de eeuwig dalende wisselkoers die al bij de introductie vooral uit nullen bestond. Voor een gulden kreeg je er 5000, voor een euro zelfs 11000.
 
Toen in januari Eetcafé de Klinker de deuren opende, brak de financiële chaos uit. Zwarthandelaren bleken duurder dan de officiële wisselkantoren, een maaltijd kostte ineens 33000 Slinkers en een fles wijn 67000 Slinkers, iedere wisseltransactie maakte de klant weer duizend Slinkers armer. Welkom in het Kapitalisme! Niet iedere bezoeker kon de monetaire chaos waarderen (“Ik ben nog niet eens aan die euro gewend en nou doen julllie dit!”) maar de boodschap over het gebrekkige democratische gehalte van de invoering van de euro kwam duidelijk over.
 
Een weekje na de introductie probeerde stencildrukkerij Knust de maaltijd met een “vervalsing” af te rekenen: de Stinker. Of de Nederlandse Bank ooit soortgelijke problemen heeft gehad met Joh. Enschede….? / At the introduction of the euro in 2002, the Grote Broek in Nijmegen introducted its own currency, called the Slinker – referring to its ever diminishing value. You could change 5000 of them for a guilder and a hefty 11000 for a euro.
 
Financial chaos reigned when early januari De Klinker, the Grote Broek restaurant, opened its doors. Black market traders were more expensive than the official change booth, a dinner cost 33000 Slinkers and a bottle of wine 67000 Slinkers, and every exchange transaction made the customer poorer by a thousand Slinkers. Welcome to capitalism! Not every customer appreciated the monetary chaos (“I’m not even used to this euro and now you are doing this to us!” but the message on the lack of democracy in the entire decision making process leading to the euro was clear to all.
 
A week after the introduction of the Slinker, the printer, Knust, tried to pay their dinner with a forgery: the Stinker. Wonder if the dutch central bank ever had such problems…?

15 jaar ago