SIA / RAAK TopUp Grant for SOLACE

In het onderzoeksproject SOLACE zijn interventies ontwikkeld om terugval na succesvolle pijnrevalidatie tegen te gaan bij patiënten met chronische pijn. Hierbij zijn de resultaten en de theoretische onderbouwing uitgebreid vastgelegd in enkele wetenschappelijke papers, die inmiddels te publiceren of reeds gepubliceerd zijn in peer-reviewed tijdschriften. Ook leverde het project verschillende projecten op waaronder een prototype werkboek voor patiënten met chronische pijn en het gezelschapsspel Levenskracht, dat mensen met chronische pijn kan ondersteunen hun leven met chronische pijn, en alles wat daarmee samenhangt, aan hun omgeving duidelijk te maken.

Helaas is binnen het project geen ruimte geweest om op een vergelijkbare grondige manier in te gaan op het ontwerpproces van de interventies. Dat is een gemiste kans, want dit project vormt in onze ogen een rijk voorbeeld van een zeer goed gefundeerd en met verve uitgevoerd ontwerpend onderzoek, waarin een participatieve en inclusieve werkwijze is gecombineerd met research through design en het ontwerpen vanuit wetenschappelijke theorie. Zo is er vanuit verschillende disciplines intensief samengewerkt in vijf verschillende werkgroepen middels Co-design. Co-design heeft als doel te komen tot een product door middel van gedeelde visie, sociaal leren en wederzijds begrip tussen alle belangrijke belanghebbenden, patiënten en professionals, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende perspectieven en verwachtingen

Van SIA / RAAK kregen we een TopUp-subsidie van €10.000, waarmee we het participatieve ontwerpproces uit SOLACE willen beschrijven en publiceren in een peer-reviewed paper. Een grondige analyse van de gevolgde werkwijze en haar resultaten stelt ons in staat om conclusies te trekken over wat goed ging, en te leren van wat beter zou kunnen. Daarnaast maakt wetenschappelijke disseminatie van onze aanpak het onszelf en anderen mogelijk om een soortgelijke aanpak te volgen en bij te dragen aan de verbetering van deze manier van werken. Ten slotte draagt een publicatie bij aan de bekendheid van participatief ontwerpend onderzoek bij subsidieverstrekkers en opdrachtgevers. Dit zou zich idealiter vertalen in een vergrote kans op het mogen uitvoeren van nieuwe projecten, waarmee we verder kunnen werken aan het ontwikkelen van deze onderzoeksmethode.

6 jaar ago