Vertrokken gezichten

Deelname posterwedstrijd en expositie
 
Ter herdenking van de ramp in de uitzetbajes op Schiphol, 25/26 oktober 2005, organiseerde solidariteitsfonds XminY een posterwedstrijd. In de Nederlandse ontwerptraditie is de poster bij uitstek een protestmedium. De uitdaging van de wedstrijd was dan ook niet alleen om uiting te geven aan de gevoelens van afschuw, schaamte, woede en medelijden die de ramp opriepen, maar ook om een nieuwe vorm te geven aan dit klassieke medium in het digitale tijdperk.
 
Mijn affiche bestaat uit een onrustig beeld met een bekende visuele illusie, die zorgt voor een effect van willekeurige verspringing. Dit effect refereert, samen met de gezichten en de plaatsnamen aan de slogan ‘Waar valt het volgende slachtoffer van ons uitzetbeleid?”
 
Deze poster werd geselecteerd voor de expositie in Imagine IC in de Bijlmer in Amsterdam en kreeg een bijzondere vermelding in het juryrapport.
 
Expositie: imagine ic 10 t/m 18 oktober 2006.
 
Jury: Mieke Gerritzen (Sandberg Instituut/All Media ) Timi Alcala Stoop (content analyst bij MediaCatalyst), Martijn Engelbregt (EGBG) , Herman Divendal (AIDA), Rutger Post (InBeelding), Soheila Najand (Interart). De jury stond onder voozitterschap van Emilie Randoe, directeur van het Instituut voor Interactieve Media van de Hogeschool van Amsterdam.
 
De winnende poster (zuur, zoet, bitter van Selby Gildemacher) werd in een oplage van 1000 stuks gedrukt en verspreid/verkocht. Van de 20 beste ontwerpen (waaonder de mijne) werden ansichtkaarten gedrukt en eveneens verkocht. Opbrengst voor de (familie van de) slachtoffers.
 
Ook NRC Next besteedde aandacht aan de wedstrijd en mijn poster.
 
Meer info bij http://www.vertrokkengezichten.net/
/ Participation in a poster design competition and exposition commemorating the disaster in the Schiphol deportation prison, where 11 refugees were killed by fire.
 
Posters have always been a relevant protest medium in Dutch design history. In this competition, the challenge was to on the one hand express our feelings of shame, rage and compassion after the disaster, but on the other hand also to try and find new, contemporary applications of this classical medium.
 
My poster consists of a visual illusion that generates an effect of random, constant movement, combined with partially hidden faces and the slogan “Where will the next victim of our politics of deportation be?” The poster was selected for the exhibition in Imagine IC in Amsterdam, october 10 to 18, 2006.

15 jaar ago