Communicatiekanalen openen

Het creëren van een eigen communicatiekanaal is an sich geen bijzondere zaak. Iedere flyer die wordt getypt ter begeleiding van een kraakactie, ieder spandoek, iedere ludiek stukje politiek straattheater opent een nieuw communicatiekanaal, om nog maar te zwijgen van de talloze krantjes, blaadjes, tijdschriften en muurkranten die er in de loop der jaren zijn verschenen.

De opkomst van de digitale en mobiele media bood activisten nieuwe mogelijkheden om geheel nieuwe, eigen communicatiekanalen op te zetten met veel meer kans van slagen dan voorheen. Voorheen bleven activistische media meestal beperkt toegankelijk omdat ze alleen in eigen kring verspreid werden. Lokale acties waren afhankelijk van de gevestigde media om een grotere bekendheid te krijgen voor hun initiatieven. Online uitingen en acties zijn echter direct toegankelijk vanuit een groot deel van de wereld en kunnen door allerlei nieuwe mediavormen zoals nieuwssites en weblogs worden opgepikt en gepropageerd.

Het allerbeste voorbeeld daarvan was een tijd lang Indymedia, een succesvol voorbeeld van een nieuw, onafhankelijk communicatiemiddel dat serieus werd genomen door activisten, maar ook een grote rijkwijdte had als voedingsbodem voor meer traditionele media.

Een ander mooi voorbeeld zagen we bij de opkomst van Twitter, dat al snel werd ingezet als snel, open medium ter ondersteuning van activisten die pogingen deden om het beruchte Castortransport te blokkeren. Waar het voorheen altijd gissen bleef waar de het atoomtransport zich bevond, kon nu iedereen bijdragen aan een live update van een interactieve kaart.

Maar naast de nieuwe vormen die alternatieve nieuwsmedia aan weten te nemen op het internet is er ook een breed scala aan nieuwe grafische actievormen ontstaan, waarbij actievoerders dankbaar gebruik maken van de mogelijkheid een eigen communicatiekanaal te openen voor hun boodschap, waarbij door de interactiviteit van het nieuwe medium een complexe, veelzijdige boodschap op simpele, overtuigende wijze kan worden gebracht.