Bruggetje naar hoofdstuk 2

In de komende hoofdstukken wordt een aanzet gegeven om een antwoord te vinden op de vraag hoe grafisch ontwerp als actiemiddel kan worden ingezet. Om een beeld te krijgen van dit antwoord maken we gebruik van factoren die voortkomen uit communicatietheoriën die ook de geëngageerde ontwerper ten dienste staan.

Hoofdstuk twee beschrijft, aan de hand van een eenvoudig communicatiemodel, de werking van geëngageerde communicatie en de mogelijkheden die dit biedt daarop in te grijpen. Hoofdstuk drie gaat in op het fenomeen communicatiekanalen en beschrijft hoe de ontwerper zelf kanalen kan opzetten of bestaande kanalen kan manipuleren. Ten slotte gaat hoofdstuk vier dieper in op de praktijk van het geëngageerde ontwerp.