Bruggetje naar hoofdstuk 3

In dit hoofdstuk hebben we gezien wat de rol is van zender en ontvanger in geëngageerd ontwerp en welke vormen de boodschap die door de zender wordt verstuurd aan kan nemen. Voor de zender spelen de eigen werkwijze en het verwachte risico een belangrijke rol; bij de ontvanger is het belangrijk om vast te stellen wie de ontvanger is, of deze doelgroep of eindgebruiker is en welke aanpak het beste aansluit bij de karakteristieken van deze ontvanger; de boodschap ten slotte heeft een intentie die uiteen kan lopen van ‘overtuigen’ tot ‘ingrijpen’ en kan door vervreemding of overidentificatie spelen met de gebruikelijke culturele grammatica.

Het volgende hoofdstuk gaat dieper in op de manier waarop die communicatie, de overdracht van de boodschap van zender naar ontvanger, plaatsvindt en welke mogelijkheden dat biedt om op deze overdracht in te grijpen.