CDA-huurderscampagne

Dat een goed uitgekiende campagne die inspeelt op de manier waarop ontvangers informatie classificeren heel effectief kan zijn bleek in januari 2006 toen in een aantal steden in Nederland duizenden flyers werden verspreid in CDA-vormgeving, waarin fractievoorzitter Maxime Verhagen blijkbaar persoonlijk zijn excuses aanbood voor het niet nakomen van de verkiezingsbelofte de huren niet aan marktwerking bloot te stellen. Verhagen ging in deze folder bij de kiezer te biecht, en legde uit dat de markt voor het CDA veel belangrijker is dan een sociaal beleid.

Helemaal onderaan de achterkant van de flyer kwam in een PS de aap uit de mouw: ‘Bent u erg geschrokken? Gelukkig zijn er al op 7 maart lokale verkiezingen. Dan kunt u een belangrijk signaal geven door te stemmen op een partij die wel voor huurders opkomt. Niet op VVD, D66 of CDA dus.’ De folder zorgde voor grote opschudding onder CDA-stemmers, die via een sluiproute geconfronteerd werden met de hen onwelvallige boodschap dat hun partij asociaal beleid steunde. Het CDA was, vanzelfsprekend, ‘not amused’.

Eén goed ontworpen folder kan zo een grotere impact hebben dan een reeks van demonstraties.