De wet overtreden

Iets verder gaat het wanneer de ontwerper willens en wetens een wet overtreedt. Het overtreden van wetten roept natuurlijk de vraag op of dat ethisch wel zo wenselijk is. In een ideale wereld zou het zeker onwenselijk zijn om wetten te overtreden, maar in zo’n wereld leven we niet. Er zijn veel legale praktijken in deze samenleving die ethisch niet verantwoord en wenselijk zijn en omgekeerd zijn er ook regels, wetten en normen waar een weldenkend mens moeite mee heeft.

Al in de Amerikaanse Declaration of Independence werd gesteld dat ieder mens heeft het recht en de plicht een regel te overtreden wanneer deze ingaat tegen fundamentele waarden. Het punt waarop de grens overschreden wordt waarna er sprake is van het schenden van deze waarden ligt natuurlijk voor ieder individu anders. Het feit blijft dat er zeer interessante politieke kunstprojecten zijn die wetten en verdragen overtreden, maar daarmee aantonen dat deze wetten en verdragen ingaan tegen fundamentele mensenrechten.