Debate project

Het Debate Project van de ontwerpgroep, uitgevers en actievoerders Cactus Network is een voorbeeld van een project dat ontwerpers een platform biedt om zich te uiten over engagement in ontwerp. ‘Debate’ bestaat uit een serie posters waarop zich een discussie ontwikkelt over politiek en grafisch ontwerp. In de eerste poster wordt door Cactus-ontwerper Tony Credland een aanzet gegeven door het project uit te lijnen en op te roepen tot het insturen van bijdragen in de vorm van tekst en beeld. In de volgende vijf posters ontwikkelt zich deze oproep tot een dialoog over copyright, mediamanipulatie, de ethische aspecten van het ontwerperschap, globalisering en publieke ruimte.

Net als het Sealand-project is de posterreeks vrij hoogdrempelig en met name gericht op ontwerpers die zich al met het thema bezighouden. Credland erkent dit: ‘In retrospect, as I never quite finished the project, it led me into more direct and interesting ways of using my skills and ideas within society. Not solving any big problems but raising enough questions to make it clear that the world of graphic design had no desire (yet) to face up to its collusion with the capitalist political system.’