Het communicatiemodel

Wat maakt een succesvol geëngageerd ontwerp? In principe is het doel van geëngageerd ontwerp hetzelfde als dat van al het andere ontwerp: het overbrengen van de boodschap op de doelgroep. Het klassieke model ‘zender -> boodschap -> ontvanger’ is net zo toepasbaar op het redden van arme zeehondjes als op het verbreiden van de gewoonte om vier uur ‘s middags een kopje Cup-a-Soup naar binnen te werken (Cup-a-Soup is trouwens óf niet vegetarisch, óf genetisch gemanipuleerd, maar dat terzijde).

Dus wanneer de medemens moet weten dat het echt niet meer zo kan, de overheid erop geattendeerd moet worden dat we het niet meer pikken, het grootkapitaal moet snappen dat de middelen meer solidair verdeeld moet worden, dan geeft de ontwerper dusdanig vorm aan de boodschap, zodat deze het duidelijkst en meest effectief door de ontvanger wordt opgemerkt, goed wordt geïnterpreteerd en succesvol wordt verwerkt.

Toch komt er bij engagement meer kijken dan alleen een slim uitgekiende marketingstrategie. Er zijn meerdere gebieden, waar het geëngageerde ontwerp zich heel anders gedraagt dan het standaard, niet-geëngageerde ontwerp en waar de ontwerper een speciaal scala aan mogelijkheden en middelen heeft. Dit hoofdstuk belicht al die factoren die samen het geëngageerde ontwerp vormen, verdeeld over kenmerken van de ontvanger, kenmerken van de zender en kenmerken van de boodschap. Waar dit van belang is worden de verschillen met ‘normale’ boodschappen verklaard.