Identiteit

Manipulatie van communicatiekanalen is altijd gericht op een spel met de identiteit van de zender of de identiteit van het onderwerp van de boodschap. Identiteit is voor iedere organisatie en ieder product een steeds belangrijker wordend begrip. Niet voor niets worden er in de commerciële industrie miljarden uitgegeven aan ‘branding’, het neerzetten van een identiteit in de markt, het onderhouden van het juiste ‘image’ en de marketing, het plaatsen van een product in de markt. Dat geldt voor voor de hand liggende dingen als zeep en auto’s, maar ook voor politici, goede doelen en abstracte ideologische begrippen als ‘normen en waarden’.

Wanneer een geslaagde communicatie-guerrilla-actie ingrijpt op de boodschap van een zender, gaat het dan ook altijd om een ingreep in de identiteit van de zender of het onderwerp van de boodschap.