Metahaven

Een ontwerpbureau dat een geëngageerd standpunt in wil nemen in een politiek relevante discussie is Metahaven, van o.a. Daniël van der Velden, dat bekend werd door het Sealand Identity Project. Het doel van het project, dat nog steeds tot hun beste werk behoort en goed hun werkwijze laat zien, is een onderzoek te doen naar een mogelijke visuele identiteit van het prinsdom Sealand, een ministaat gelegen op een voormalige luchtafweertoren in de Noordzee.

De luchtafweertoren is in de tweede wereldoorlog gebouwd door het Britse leger en direct daarna verlaten. In 1967 werd het bouwwerk gekraakt door een Engelsman, Roy Bates. Hij, zijn vrouw, en tegenwoordig ook zijn zoon, regeren als Prins, Prinses en Prins-Regent van Sealand de toren. Als micronatie was Sealand een succes, mede doordat een internetverbinding werd aangelegd en de toren dienst begon te doen als autonome, veilige data-opslag.

Sealand is een experiment in zelfbeschikkingsrecht, volledige onafhankelijkheid en de vorming van een natiestaat. Onderzoek naar de (visuele) identiteit van deze natie betekent spreken over het spanningsveld tussen symbolische en werkelijke vrijheid, zelfbeschikking door anonimiteit en echte autonomie. Metahaven combineert ontwerp en onderzoek, wat resulteert in essays en voorstellen hoe over de conflicten en tegenspraken in voornoemde spanningsvelden door ontwerp zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Door het hoge abstractieniveau en de focus op theorievorming over ontwerp is het werk van Metahaven met name interessant voor ontwerpers. Buitenstaanders zullen waarschijnlijk moeite hebben met de voor niet-ingewijden ontoegankelijke opzet van hun projecten.