Modernisme

Tot de jaren tachtig was de wereld tot op zekere hoogte redelijk overzichtelijk, zeker vanaf de linkerflank gezien. Zeer simpel gesteld moest het kapitalistische systeem omver, liefst door een revolutie en als dat niet kon door sociaaldemocratie. Na de revolutie zou er dan een socialistische of communistische heilstaat zijn of een anarchistisch samenraapsel van autonome leefgemeenschappen.

Dit modernistische, utopistische wereldbeeld uitte zich in de kunst en ook in grafisch ontwerp in het gebruik van nieuwe technieken, vormen en stijlen die uiting gaven aan de politieke strijd. De kunstenaar wilde principieel zijn, vernieuwen en bijdragen aan het streven naar de betere wereld. De modernistische uitingen kenmerkten zich door een hang naar vernieuwing, zuiverheid in stijl en een grote aandacht voor de functie van het werk.