Naar binnen of naar buiten

Het ligt voor de hand om te denken dat actief geëngageerd ontwerp zich per definitie richt op de buitenwacht, het grote publiek, de boosdoeners, de handhavers der wet. Maar veel interessant geëngageerd werk is juist gericht op andere ontwerpers en de ontwerpgemeenschap en dient ervoor om een standpunt in te nemen in de discussie over engagement in ontwerp, of juist om een platform te bieden voor die discussie.

Voor een grote groep geëngageerde ontwerpers, en dan met name diegenen die meer willen dan het klassieke ontwerperschap, zijn dit soort projecten razend interessant. Wel is het jammer dat het abstractieniveau meestal dusdanig hoog is, dat je flink ingelezen moet zijn om de discussies en onderzoeken te kunnen waarderen.