Reisbureau Rita

Toen in oktober 2005 bij een grote brand in de uitzetbajes op Schiphol elf vluchtelingen levend verbrandden, leidde dit tot terechte onrust en verontwaardiging bij velen. Een anonieme ontwerper uitte zijn of haar woede in een poster met als tekst ‘Reisbureau Rita – arrestatie, deportatie, crematie – adequaat tot het bittere einde’. Deze poster schoot uitzetminister Rita Verdonk, die eerder de Nederlandse moslimgemeenschap van lange tenen belichtte, in het verkeerde keelgat.

Bij diverse invallen en huiszoekingen werd de poster door overijverige politieagenten in beslag genomen. Een activist die de poster aan de media toonde werd opgepakt en aangeklaagd wegens smaad. De rechtbank moest eraan te pas komen om de overijverige dienders weer in het gareel te krijgen. De activist werd vrijgesproken, maar hieruit blijkt dat een ontwerper die probeert een pijnlijk thema aan te kaarten, daarmee problemen over zichzelf kan afroepen, zelfs wanneer ogenschijnlijk geen wet of regel wordt overtreden.