Riskant zenden

Bij maatschappijkritische boodschappen is de zender over het algemeen zeer betrokken bij de boodschap, veel sterker dan bij niet-geëngageerde boodschappen. Toen het ontwerperscollectief Hard Werken in de jaren tachtig een anti-apartheidsaffiche maakte, kwam daar idealisme, persoonlijke betrokkenheid en een toetsing van het eigen handelen aan universele waarden veel meer aan de orde dan toen het reclamebureau KesselsKramer een veelgelauwerde campagne voor het budgethotel Hans Brinker opzetten. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat KesselsKramer gewetenloze schurken zijn die door te ontwerpen hun ziel verkopen, maar de actief geëngageerde ontwerper is toch vaak veel meer betrokken bij de boodschap.

In ieder ontwerp is de persoonlijke stijl van de ontwerper een onontkoombaar gegeven. De meesten zullen het bijzonder moeilijk vinden om iets te ontwerpen op een manier waarin ze zich helemaal niet thuis vinden. Dit gaat voor activistisch ontwerp natuurlijk net zo goed op. Of je wel of niet goed met anderen samen kan werken, of je graag illustratief of typografisch werkt, of het internet, het papier of de straat je favoriete werkveld is, iedere ontwerper zal in de loop van de tijd persoonlijke voorkeuren opbouwen. Het is natuurlijk van belang je werk te richten op wat je graag doet en goed kunt.

Steeds meer ontwerpers treden zelf als opdrachtgever en redacteur op. Ze definiëren hun eigen ontwerpopdrachten, waarbinnen ze commentaar leveren op de buitenwereld of een bepaalde ontwerpproblematiek. Anderen werken liever op de meer klassieke manier, waarbij ze wachten op een concrete opdrachtgever, waarvoor zij een door buitenstaanders opgestelde opdracht uitvoeren. Geëngageerd ontwerp leent zich bij uitstek voor het eigenredacteurschap. Het onderwerp is dermate belangrijk en urgent, veelzijdig en alomtegenwoordig dat een actief geëngageerd ontwerper niet snel om thema’s verlegen zal zitten.